Om

Et forlag i startgropa

 

Vile Forlag er et lite, uavhengig, idealistisk forlag som ønsker å utvikle og formidle gode inspirasjonskilder til en pedagogikk som legger like mye vekt på hånd og hjerte som hode. "Hjerte for matte" er forlagets første utgivelse. Flere titler kan komme (se hjem-siden), om vi kommer oss over startstreken!

 

Handler god pedagogikk om lærebøker? En lærer skal kunne møte faget med nye øyne foran hver periode, på nytt og på nytt, og aldri stivne. Derfor handler ikke god pedagogikk om standariserte læreverk.

 

Mye viktigere enn lærebøker er en raus kultur blant lærere for overlevering og deling av kunnskap, en dyktig mentor, en ærlig øvingslærer eller et godt kollegium. Det er en forutsetning for å få gode ting til å skje i klasserommet. Det er en sterk tradisjon for dette i steinerskolebevegelsen. Kvalitetssikrede skriftlige og visuelle rettesnorer og inspirasjonskilder er et verdifullt supplement til dette.

 

Der kan skolen bli bedre, og det ønsker forlaget å bidra til. Så når du står foran en ny stor hovedfagsperiode, og ikke er helt sikker på hvor du skal begynne, så har du kanskje boka du trenger for å komme i gang.

 

Har du en lærebok i magen? Eller et undervisningsopplegg som kunne trenge redaksjon, formgiving og trykk? Har du lyst til å støtte utgivelser økonomisk? Kunne du tenke deg å bidra med råd eller arbeidskraft til at Vile skal kunne fortsette å gi ut pedagogiske inspirasjonskilder? Ta kontakt!.

 

Vile forlag

Epost: post(a)vile.no

Tlf: 92 80 58 22 (Ketil Reigstad)

www.vile.no

 

Odin, Ve og Vile

 

Vile (i moderne språk kalt "vilje"), Ve og Odin er gudesøsken, de første av æsene. Brødrene slo i hjel det enorme vesenet Yme, og skapte verden av Ymes lik. Sammen ga de tre brødrene, slik Snorre skrev det, liv til de første menneskene – Ask og Embla.

 

Odin ga menneskene ånd. Ve ga dem tale, hørsel og syn. Vile ga Ask og Embla forstand og bevegelse. Man kan si at menneskene fikk tanken av Odin, følelse av Ve og vilje av Vile. Eller hode, hjerte og hånd, som det heter i pedagogikken.

 

Læring begynner med hånden – med vilje og bevegelse. Dette er sentralt i pedagogikken og i denne boka – og for forlaget.

 

Bilde av brødrene som skaper verden (av Lorenz Frølich).

LENKER

Steinerskoleforbundet et et sentralt forum for samarbeid mellom skolene og representerer dem overfor utdanningsmyndighetene og utarbeider læreplaner.

 

Steinerskoleforbundet

Rudolf Steinerhøyskolen utdanner lærere, førskolelærere, sosialpedagoger og bildekunstnere. Den er en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng .

 

Rudolf Steinerhøyskolen

Steinerpedagogikk springer ut av Rudolf Steiners antroposofi. Antroposofisk Selskap er et møtested for mennesker som søker dialog og fellesskap med andre som er opptatt av antroposofi.

 

Antroposofisk selskap

Vile Forlag / Tlf: 92 80 58 22 / Epost: post(a)vile.no